Về chúng tôi
hơn

Tien Cheng Industry Co., Ltd là nhà sản xuất chuyên nghiệp của máy nén khí YEE bao gồm máy nén khí đai, máy nén khí trực tiếp, máy nén khí dạng buồng, vít máy nén khí, máy nén khí máy sấy và sản phẩm có liên quan. Chúng tôi đang tạo ra hiệu suất hiệu quả nhất để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi với các dịch vụ đạt yêu cầu và thậm chí tốt hơn. Chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng sống ở các khái niệm về "sự hòa hợp, nhận thức, điều trị tốt, luôn cải thiện và đổi mới kỹ thuật". Chúng tôi hiện đang diễu hành về hướng "đang được toàn cầu và quốc tế" và hoan nghênh ý kiến của bạn.

Tin tức
tất cả các